Påverkar konjunkturen befintliga privatlån

Hur påverkas mina befintliga privatlån när lågkonjunkturen kommer?

När börsen tappar i värde och alla kurvor pekar nedåt är det lätt att gripas av panik, och många är oroliga över vad som kommer att hända med deras befintliga privatlån i händelse av en lågkonjunktur. De privata lån du har i dagsläget påverkas inte av ett sämre ekonomiskt läge. Däremot är det en god idé att du förbereder dig och ser över din ekonomi så att din förmåga att amortera inte försämras.

Rusta din privatekonomi för en konjunkturnedgång

Orsaker till en lågkonjunktur är av politisk natur, som handelskonflikter samt en dämpad inhemsk investeringskonjunktur. En nedåtgående konjunkturkurva brukar innebära en låg efterfrågan samt ett lågt inflationstryck, något som påverkar hushållens ekonomi. En ekonomisk tillbakagång kan ha direkta effekter på det kapital du har till förfogande, exempelvis i form av färre arbetstimmar eller, i värsta fall, uppsägning från ditt arbete. För att vara ordentligt förberedd och ha en buffert vid ett sämre ekonomiskt läge bör du lägga upp en plan för ditt sparande. Se över dina utgifter och fasta kostnader och gå igenom kvitton och räkningar för att undersöka om det finns utgifter som du kan dra ner på.

Samla dina privatlån under lågkonjunkturen

När konjunkturen sjunker bör du anpassa ditt sparande för de kommande åren. I sämre tider kan du som har flera privatlån spara pengar genom att samla dina smålån. Vi kan hjälpa dig att jämföra samlingslån så att du kan baka ihop mindre lån till ett större, och på så sätt spara pengar när ränteläget är lågt. Om du bara har ett eller ett par lån kan du se över möjligheterna att istället byta långivare för att få en bra utlåningsränta.

Stresstesta ekonomin för att klara en lågkonjunktur

För att ta fram en plan för din ekonomi, amorteringen av dina privatlån och ditt sparande kan du stresstesta din ekonomi. Det innebär helt enkelt att du undersöker vad som skulle hända med din privatekonomi vid lågkonjunktur och olika ekonomiska situationer. Att tänka igenom olika scenarion ger dig bättre verktyg för att klara av dem i fall de en dag inträffar. Ett stresstest ger dig en överblick över hela din ekonomi och innebär att du ställer frågor som:

  • Vad händer med din ekonomi om börsen skulle dyka med 10, 20 eller 30 procent?
  • Vilka risker innebär dina nuvarande sparformer?
  • Hur klarar du amorteringar och återbetalningar?
  • Vad händer med ditt hushålls ekonomi om du förlorar arbetet eller vid sjukdom?

Är Sverige på väg in i en lågkonjunktur?

Experterna är enade om att vi är på väg mot ett konjunkturläge som är sämre. Det är dock omöjligt att med bestämd säkerhet säga huruvida tillväxten försvagas på ett sådant sätt att landet kommer hamna i en lågkonjunktur. Som privatperson kan du följa utvecklingen och ha koll på dina inkomster och utgifter för att säkerställa att ditt hushåll klarar en eventuell recession. Se över dina fasta och rörliga utgifter med jämna mellanrum, samla dina privatlån och säkerställ att du har en buffert att använda i sämre tider.