Bli bättre på att spara pengar

Att spara brukar handla om att skydda pengar och om att få dem att växa under säkra former. Det är inte samma sak som att investera – då tar man en medveten risk i förhoppning om att pengarna ska växa ganska mycket. Är du skuldsatt via blancolån så är det lönt att samla dessa lån och krediter till en och samma långivare.

Är det lönt att spara när räntan är låg?

Idag är det svårare än vanligt att skydda sina pengar på det sättet. Det räcker inte med att sätta in pengarna på ett vanligt bankkonto för räntan är så låg idag att det du sparar förlorar i värde på grund av inflationen. 1 000 kronor som du sparar idag kommer, trots räntan, inte att vara värt lika mycket i morgondagens penningvärde, om vi har fortsatt inflation. Riksbanken har ett inflationsmål och vill att det ska vara inflation i Sverige, det finns alltså inget som pekar på att inflationen kommer att upphöra.

Det finns till och med konton med negativ ränta där du alltså betalar lite för att få ha dina pengar i banken. Om du fortsätter att spara pengar månad efter månad på ett konto utan ränta så kommer du naturligtvis att ha mer pengar än när du började spara, även på ett sådant konto. Men du hade inte förlorat mer på att ha dem i madrassen eller i en spargris.

Hur ska man göra då, är det helt passé och förkastligt att spara pengar på banken? Nej, men det gäller att hitta ett konto som i alla fall har ett par procent i ränta. För att du ska få ut det får du vara beredd på att binda dina pengar på ett så kallat fasträntekonto eller nöja dig med ett begränsat antal uttag.

Lär dig mer om olika sparformer

Kunskap är A och O om du vill bli framgångsrik när gäller att spara eller investera. Lär dig så mycket du kan om olika sätt att placera pengar. Här är ett par alternativ som är förhållandevis säkra alternativ till att ha pengar på banken:

Räntefond

En räntefond placerar dina pengar i räntebärande värdepapper. De har lägre risk än aktiefonder och finns i olika kategorier beroende på vad det är för värdepapper fonden investerar i. Apropå räntor så är det lönt att samla sina lån om du exempelvis har ett flertal blancolån tagna från diverse olika banker. Det ger till 99% av fallen en lägre ränta som i sin tur innebär en lägre månadskostnad.

Obligationer

En obligation är ett skuldebrev som intygar att du har lånat ut pengar till exempelvis staten och att du har rätt till en bestämd ränta. Det finns många olika typer av obligationer med olika risknivå.

Vad har du för sparhorisont?

Beroende på om du sparar för att ha råd med en resa nästa sommar eller till pensionen, för att ta två extrema exempel, behöver du helt olika strategier. Vid kortsiktigt sparande måste du ta stor hänsyn till den rådande konjunkturen. Sparar du långsiktigt har aktier eller fonder, historiskt sett, varit det bästa alternativet.

Att amortera på lån är en effektiv sparform

Att minska sina utgifter är en form av sparande som vi alla kan ägna oss åt. Att sänka sin bolåneränta innebär dels att du får betala mindre i ränta på sikt men också att du äger något som blir värt mer och mer i takt med att din ägarandel ökar. Om du har dyra lån rekommenderar vi att du satsar på att samla lån. Det innebär att du betalar tillbaka flera dyra lån och krediter med ett lån som har bättre ränta.